01

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

Појам медија и њихове функције

Већина деце предшколског узраста свакодневно проводи значајан број сати уз медије, пре свега уз телевизију и интернет, без драгоценог присуства и подршке родитеља у процесу упознавања са медијима, њиховим функцијама, добрим и лошим странама, могућностима и ризицима.

Сазнај више

Конструкција и деконструкција медијске поруке

Да бисмо развили медијску и информациону писменост, потребно је да анализирамо медијске садржаје, да као саставни део њиховог значења анализирамо друштвени контекст у којем се јављају, као и актуелне околности у којима је порука настала.

Сазнај више

Стереотипи и предрасуде

Стереотипе и предрасуде усвајамо од најранијег доба, кроз породицу, вршњачке групе, медије, вртић и школу и они, често и несвесно, директно утичу на наше ставове и разумевање света.

Сазнај више

Оглашавање

Рекламе су свуда око нас. Оне су постале саставни део нашег друштвеног и медијског окружења и врло често се дешава да одређени рекламни медијски садржај уопште не препознамо као рекламни.

Сазнај више