02

ОСНОВНА ШКОЛА

ПРВИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Појам медија и њихове функције

Медији су корисни, незаменљиви елементи који граде савремено друштво, али је важно да разумемо медијско окружење и контекст, да критички анализирамо садржаје који до нас долазе путем медијских канала, да их преиспитујемо, проверавамо и да разумемо да и медији имају своје интересе када одлучују да нам приче о окружењу и друштву у којем живимо испричају на одређени начин, путем одређеног канала (новина, радија, телевизије, интернета).

Сазнај више

Говор мржње у медијским садржајима и насиље на мрежи

Изјаве које застрашују, вређају или узнемиравају појединце или групе, као и изјаве које позивају на насиље, мржњу или дискриминацију, сматрају се говором мржње. Говор мржње има за циљ изазивање негативних последица у виду маргинализације појединца или групе, у зависности од његовог/њиховог личног својства или припадности.

Сазнај више

Видео игре

Видео игре представљају релативно нов садржај, бар када је у питању њихово разумевање и проучавање из перспективе медијских истраживања. У функцији наставе, видео игре могу представљати стварност на начин прихватљив и разумљив млађој публици, блиско повезан са изражајним средствима филма или видео уметности.

Сазнај више

Заштита података о личности, право на приватност, право на заборав

Заштита података о личности је од изузетне важности, јер подразумева приватност, поштовање и заштиту од манипулација. Наши подаци, било да су приватни или јавно доступни, саставни су део наше личности.

Сазнај више

Оглашавање

Оглашавање је само једна од активности маркетинга, који обухвата истраживање, креирање и пласирање вредности ради задовољења потреба циљног тржишта, а у циљу стицања профита. За оглашавање се користе масовни медији као што су: телевизија, радио, филмови, часописи, новине, плакати, интернет портали, друштвене мреже, видео игре, апликације.

Сазнај више