03

ОСНОВНА ШКОЛА

ДРУГИ ЦИКЛУС ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Појам медија и њихове функције

Никада раније нисмо толико времена проводили користећи медијске садржаје, као што то чинимо данас. То је последица пораста броја уређаја и канала путем којих медији чине доступним своје поруке. Важно је да будемо свесни своје изложености медијима и утицају садржаја које примамо на наше ставове, понашање и разумевање стварности.

Сазнај више

Слика тела у медијима

Помоћу ове лекције наставницима се пружа могућност да помогну ученицима да препознају представе о телу у медијима, схвате их као медијске конструкте, разумеју њихову функцију и приближе се реалном сагледавању и поштовању сопственог тела.

Сазнај више

Mедијски садржаји на мобилним дигиталним платформама

 У оквиру ове лекције наставници са ученицима анализирају употребу мобилних дигиталних платформи – као средства комуникације, али и потрошње и производње медијског садржаја. Циљ лекције је уочавање бројних функција мобилних платформи, њиховог продора у нашу свакодневицу и нивоа у којем нам оне заокупљају пажњу.

Сазнај више

Видео игре

Видео игре су медијски садржај који комбинује звук, слику и видео са различитим звучним и визуелним ефектима како би креирао виртуелни свет у коме корисник, као играч и преко свог аватара, може да се креће, напредује и осваја различите награде захваљујући својим вештинама. 

Сазнај више

Претраживачи на мрежи и агрегатори садржаја

У дигиталном окружењу, захваљујући посредoвању бројних доступних уређаја, канала и платформи, информације и различити медијски садржаји нису били никад доступнији. До великог броја информација и садржаја долазимо користећи претраживаче или агрегаторе.

Сазнај више

Медијски садржаји и одговорност

Начин представљања у медијима значајно утиче на слику коју стварамо о томе што се представља. Да бисмо постали медијски писмени, потребно је да анализирамо медијске садржаје и начине њиховог представљања, утврдимо којим друштвеним нормама се воде пошиљаоци медијских порука, ка којим циљевима су усмерени и у којој мери следе општа хуманистичка начела.

Сазнај више

Новинарство, професионална етика и стандарди

Нове информационе и комуникационе технологије омогућиле су и обичним грађанима да извештавају, објављују, коментаришу јавне догађаје, што је некада била одговорност и привилегија новинара. Ова појава је, с једне стране, донела већу разноврсност и плурализам гледишта, привидно јачања демократских процеса у друштву и, с друге, потребу да се доступни извори информација интензивније проверавају и критички оцењују.

Сазнај више

Потрошачко друштво

Живимо у добу изобиља, када су сваки производ, сервис или услуга, доступни у безброј различитих верзија и варијација. Производимо и трошимо много више добара, производа и сервиса него што нам је заиста неопходно. Све већа производња и инсистирање на већој ефикасности процеса производње, утичу на наше животно окружење, на климатске услове, на раст градова и убрзану урбанизацију.

 

Сазнај више

Насиље у медијима

Деца су нарочито подложна могућности да постану жртве физичког, психолошког, социјалног и електронског насиља. На овом узрасту важно је са ученицима, паралелно са активностима помоћу којих се јачају стратегије способности деконструкције медијских порука, спровести активности које имају за циљ јачање етичких и хуманистичких вредности, као и свести о значају улоге медија у колективној осуди насиља.

Сазнај више

Конструкција и деконструкција медијске поруке (1)

Да бисмо развили информациону и медијску писменост, потребно је да анализирамо медијске садржаје и да као саставни део њиховог значења анализирамо друштвени контекст у којем се јављају унутар околности које некада и не примећујемо, а које притом утичу на структуру и значење медијске поруке.

Сазнај више

Конструкција и деконструкција медијске поруке (2)

Увид у значење медијских порука стиче се савладавањем вештина конструисања и деконструисања медијских садржаја, као и развијањем аналитичких способности сагледавања медијских порука са различитих становишта. Сензибилитет за критичко мишљење у рецепцији медијских садржаја развија се чврстом праксом и свакодневним критичким промишљањем о медијским садржајима.

Сазнај више

Информативни садржаји, вести и дезинформисање

Вест мора бити садржај који публици на недвосмислен, проверен и поуздан начин представља актуелне и релевантне догађаје из локалног и међународног окружења. Међутим, вест никад није сасвим објективна слика стварности – вести су увек скуп података, слика и изјава које су новинари и уредници изабрали за нас.

Сазнај више

Таблоиди – развој, функције и специфичности формата

Тривијализујући вести и различите друштвено-политичке догађаје, таблоиди најчешће стварају илузију да ће публика у њима наћи одговоре на питања и теме које се, наводно, скривају у другим медијима. Додатно, инсистирајући на причама о познатим и славним личностима, које су по животном стилу далеке и недоступне публици, таблоиди желе да покажу да су и оне „исте као и ми”, откривајући их у свакодневним или компромитујућим ситуацијама, често угрожавајући њихову приватност.

Сазнај више

Ријалити програм као медијски формат

Ријалити програм је појам који подразумева веома широк спектар различитих телевизијских садржаја који, најједноставније, у центру имају обичне, „праве” људе у ситуацијама у којима не постоји унапред написан сценарио и чији задатак није глума. Тако је ријалити ТВ често названа и популарна телевизија која укршта информативно и забавно, документарно и драмско. 

Сазнај више